Toiminta

4H:ssa opitaan tekemällä. Toimintamme on hyvin käytännönläheistä ja auttaa arjen taitojen oppimisessa ja yritteliääksi kehittymisessä.

Toimintamme tavoitteena on edistää lasten ja nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä, arjen taitoja, yhteistyötaitoja, kansainvälisyyttä sekä luonnon ja ympäristön kunnioittamista. Keskeisiä toimintamuotojamme ovat kerhot, kurssit, kilpailut, leirit, kansainvälisyystoiminta, työllistäminen sekä yrittäjyyskasvatus.

Hyvällä harrastuksella huomisen huipulle!