Yhdistys

Lappeenrannassa ,Taipalsaarella ja kohta Imatralla toimiva lasten ja nuorten elämänhallintaa sekä työelämävalmiuksia tukeva kansalaisjärjestö.

Arvot

Harkinta,Harjaannus,Hyvyys,Hyvinvointi

Kasvatustavoite

Kasvu aktiiviseksi,vastuulliseksi ja yritteliääksi.

Menetelmä

Tekemällä oppiminen

Kasvatuksen kaksi toimintamallia

Kolme askelta työelämään  sisältää yrittäjyyskasvatuksen  ja työelämävalmiudet

Tekoja lähellä ja kaukana sisältää  kansalaiskasvatuksen